تیتیلاس
section background

شاهین و ننه و عروس خانواده

شاهین و ننه و عروس خانواده

معرفی میکنم،از چپ به راست:
-شمشاد خانوم،عروس خانواده

-آقا شاهین،معروف به شاهین تی تیش.از اونجاییکه که نن جونش خیلی لوس بارش آورده بود و خیلی نازک نارنجی و بچه ننه بود،بچه محلا به این اسم صداش میزدن.

-ننه ی شاهین

 


لازم به ذکرِ که رابطه ی این عروس و مادر شوهر بسیار حسنه است.اصن اونی که میگن و شما شنیدین مال افسانه هاست 😉

***
اینچنین گفت شبی مادرِ شوهر به عروس
کــه بـرای پسـرم از چه کـنی خـود را لـوس

هیچ نیاید به تو این گـونه دگـر عشوه ونـاز
کــه رخی داری چـو میمـون و تــرا گردنِ غاز

آن نه چشمست که ماند به یکی فندق کور
چشـــم اولاد بشــر بـاد  ز رخســار تــو دور

زهره خواهـد ترکد دختـرکا، گـر که به شب
دیده افتــد چـو بر آن بینی و آن لوچـه و لب

خنـده آیـد همـه جا بــر لب هر پیــر و جوان
زین کلفتی کــه تـو داری ز شکم تا سـر ران

پسرم داشت اگــر ذره ای از فهم و شعـور
نه به شب، آن کــه نخفتی به برت داخل گور

پاسخ مادرِ شوهـر به چنین گفت عـروس
کـه صـدایت چه شبیـه است به آوای خـروس

لـرزه بــرتن فکنی چـون کــه پـدیـدار آیی
شـــرمـش آیــد ز خـلایـق کــه تـواش یـار آیـی

حمله آری ، ببـری هوش جماعت از شر
آتـش انـدر هـمــه ســو افکـنی از پـا تـا ســـر

دختــر جـاهل تـو بهتــر از این بنـده نـاز
کــه چـو غـار غـار کـلاغ می کنــد هــر دم آواز

بهتر آنست به جای پسرت گاهی هم
بهــر دامــاد خــود از دل بـکـشی آهــی هــم

یاد داری که چه مویی بسرش بود داماد
کــه شـــد آن کـلّـه دگـــر از هـمـه مـویـی آزاد

ناگه ازخواب پرید دخترو ازجایش جست
رفـت وخنــدان بـه بـرِ مـادرِ شـوهـــر بنشـست

مادرک بوسه ای زد برسرگیسوی عروس
گفت به به،که چه خوشگل شده ای مثل ونوس

شعر:عابر طالقانی
دیدین بهتون گفتم که 😉

در متفرقه

2 دیدگاه

 • arash_dehban - ۴ تیر ۱۳۹۵

  reply

  جالب بود

   titilas - ۶ تیر ۱۳۹۵

   reply

   ممنون

ارسال دیدگاه

X